Logo Don Quichot
Skip Navigation Links
Home
Agenda
Photos
Rent
Information
Interior
Contact

INFORMATION

Don Quichot 'next generation' is sinds 1981 het meest gezellige danscafé van Baarle & omstreken. In 1981 is Don Quichot opgestart als klein café. Door de jaren heen uitgegroeid tot een danscafé. Vanaf 2007 is 'next generation' toegevoegd aan de naam, door de inbreng van de drie dochters. Don Quichot is gelegen in Baarle-Hertog (BE), Belgisch enclavedorp in Nederland. Belgische én Nederlandse gezelligheid wordt hierdoor in één danscafé samengebracht. Dankzij het 42-jarige bestaan, vriendelijk personeel, een sfeervolle en unieke inrichting én een bijzondere ligging voelt iedereen zich direct thuis. Een geweldige stapavond is gegarandeerd!

Openingstijden

Don Quichot 'next generation' is iedere zaterdagavond geopend. De deuren zijn geopend vanaf 20.00u tot 04.00u en het feest gaat door tot 05.00u. De openingstijden voor speciale evenementen worden op voorhand aangekondigd.

Lidmaatschap

Om Don Quichot 'next generation' te bezoeken is een lidmaatschap vereist. Op iedere geopende avond kan deze aangevraagd worden bij de entree op vertoning van een geldig legitimatiebewijs. Het aanmaken van een lidmaatschap is volledig gratis.

Het lidmaatschap is werkzaam met fingerprints. Bij binnenkomst dient de print van de wijsvinger gescand te worden. Elk lidmaatschap is voor onbepaalde tijd geldig, maar kan geblokkeerd of ingenomen worden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht. Bekijk hiervoor de huisregels onderaan deze pagina.

Entree 

Bij binnenkomst wordt er geen entree gevraagd. Wel dienen er minstens twee consumptiemunten t.w.v. € 2,40 per stuk aangeschaft te worden. Bij speciale evenementen kan er entree gevraagd worden. Dit wordt op voorhand aangekondigd.

Biermunten

Naast de reguliere consumptiemunten, hebben wij ook biermunten. De biermunten zijn geldig voor tapbier en zijn per 10 stuks verkrijgbaar voor € 21,-. Per pilsje betaal je dus slechts € 2,10!

Verjaardag

Ben je afgelopen week jarig geweest? Geef dit door bij de entree. Je wordt dan automatisch omgeroepen om je party bucket in ontvangst te nemen!

Huisregels

Bij binnenkomst in Don Quichot 'next generation' ga je akkoord met de volgende huisregels:

- Iedereen dient zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, zowel aan de entree als bij de bar.

- Toegang vanaf 16 jaar..

- Iedereen die Don Quichot 'next generation' bezoekt is lid of wordt lid. Nieuwe leden zijn altijd welkom!

- Onder de leeftijd van 16 jaar is gebruik van alcoholische dranken verboden. Onder de leeftijd van 18 jaar is gebruik van sterk alcoholische dranken verboden. Bij twijfel dien je je bij het personeel te legitimeren.

- Jassen e.d. dienen verplicht opgehangen te worden in de garderobe en is op eigen risico. Don Quichot ‘next generation’ is niet aansprakelijk voor het verloren of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen.

- Er dient respect getoond te worden voor de materialen van Don Quichot 'next generation' en anderen. Bij beschadiging van eigendommen van Don Quichot ‘next generation’ zullen de reparatie- en/of de vernieuwingskosten op de betrokken persoon of personen verhaald worden.

- Voor de algemene veiligheid wordt er mede toezicht gehouden d.m.v. camera’s. De opgenomen beelden kunnen gebruikt worden ter identificatie.

- Het gebruik, bezit en verspreiding van verdovende middelen is verboden.

- Het gebruik en bezit van wapens of materialen die als zodanig gebruikt kunnen worden is verboden.

- Dranken die niet in Don Quichot 'next generation' zijn gekocht, zijn binnen niet toegestaan.

- Het is niet toegestaan om dranken mee naar buiten te nemen.

- Het is verboden zonder noodzaak nooduitgangen te openen, te blokkeren of anderszins te misbruiken.

- Gepaste kleding is gewenst.

- In geval van calamiteiten dient iedere bezoeker per direct de instructies van de medewerkers van Don Quichot ‘next generation’ op te volgen.

- Bij het verlaten van Don Quichot 'next generation' dient iedereen stil te zijn en respect te hebben voor de buren. 

Bij overtreding van de huisregels zal direct de toegang tot Don Quichot 'next generation' voor een bepaalde periode of voorgoed worden ontzegd. Indien nodig wordt de politie geïnformeerd. Mocht zich een situatie voordoen wat niet in deze bepaling is opgenomen, dan is de beslissing van Don Quichot ‘next generation’ doorslaggevend.

PRIVACY STATEMENT

- Don Quichot respecteert de privacy van alle bezoekers en verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de verplichtingen voortvloeiend uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AGV). Don Quichot gebruikt de door jezelf verstrekte persoonsgegevens functioneel.

- Don Quichot gebruikt de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens uitsluitend conform de door jouw verstrekte toestemming. Bovendien worden de persoonsgegevens niet langer gebruikt dan strikt noodzakelijk om haar doelen, waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld, te realiseren.

Doeleinden

Don Quichot gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Wanneer je lid wordt, hebben wij jouw voor- en achternaam, geboortedatum en woonplaats nodig om je op te nemen in ons ledenbestand. Daarnaast wordt ter plaatse een foto genomen en wordt de print van de linker en rechter wijsvinger gescand. Deze prints worden niet opgeslagen als fingerprint maar worden omgezet naar een persoonlijke code.

- Om de bezoeken aan Don Quichot zo aangenaam en voorspoedig te laten zijn, slaan wij bovenstaande persoonsgegevens op. Hierdoor kunnen wij jouw bezoeken en de bezoeken van andere bezoekers personaliseren, analyseren, verbeteren en beveiligen.

- Wij bewaren alle persoonsgegevens op een adequaat hiervoor beveiligde server.  

Beveiliging

- Don Quichot spant zich bij de verwerking van persoonsgegevens in om doeltreffende technische- en organisatorische maatregelen te treffen ter voorkoming van misbruik, verlies, onbevoegde toegang en/of enige andere vorm van onrechtmatige en/of ongewenste verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat ondanks deze beveiligingsmaatregelen er toch misbruik wordt gemaakt van jouw persoonsgegevens, neem dan direct contact op via info@donquichot.be

Gebruik door derden

- Don Quichot zal persoonsgegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen voor zover zij ten behoeve van Don Quichot zijn betrokken bij de realisatie van de hierboven genoemde doeleinden. 

Rechten

Degene waarvan persoonsgegevens door Don Quichot zijn verwerkt, beschikken over een aantal rechten. Deze rechten betreffen onder andere: 

- Het recht op inzage. Je kunt een verzoek doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Don Quichot van jou verzameld heeft.

- Het recht op rectificatie of verbetering van de persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn.

- Het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Je dient er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin Don Quichot verplicht is de persoonsgegevens te bewaren om aan de wet- en regelgeving te kunnen voldoen. 

- Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens.

- Het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens).

- Het recht om de gegeven toestemming tot verwerking in te trekken.

Indien je nadere informatie wenst of vragen of klachten heeft over de verwerking van de persoonsgegevens, dan kunt je contact opnemen via info@donquichot.be