Logo Don Quichot
Skip Navigation Links
Home
Agenda
Photos
Rent
Information
Interior
Contact

INFORMATION

Don Quichot 'next generation' is sinds 1981 de meest gezellige partybar van Baarle & omstreken. Gelegen in Baarle-Hertog, Belgisch enclavedorp in Nederland. Belgische én Nederlandse gezelligheid wordt hierdoor in één partybar samengebracht. Dankzij de inbreng van de drie dochters, vriendelijk personeel, een sfeervolle inrichting én een unieke ligging voelt iedereen zich er direct thuis. Een geweldige stapavond is gegarandeerd!

Openingstijden

Don Quichot 'next generation' is iedere zaterdagavond geopend. De deuren zijn geopend vanaf 22.00u tot 04.00u en het feest gaat door tot 05.00u. 

In de vakanties is Don Quichot 'next generation' geopend op woensdag van 22.00u tot 03.00u. In de zomermaanden juli en augustus worden de beruchte Summerparties georganiseerd, die je zeker niet mag missen! Voor deze Summerparties gelden dezelfde openingstijden.

De openingstijden voor speciale evenementen worden op voorhand aangekondigd.

Entree 

Bij binnenkomst wordt er geen entree gevraagd. Wel dienen er minstens twee consumpties t.w.v. € 2,00 per stuk aangeschaft te worden. Bij speciale evenementen kan er entree gevraagd worden. Dit wordt op voorhand aangekondigd.

Membercards 

Om Don Quichot 'next generation' te bezoeken is een lidmaatschap vereist. Op iedere geopende avond kan deze aangevraagd worden bij de entree op vertoning van een legitimatiebewijs. Voor het aanmaken van het lidmaatschap vragen wij eenmalig €2,00. Voor 0.00u is dit gratis.

Ieder lid ontvangt na inschrijving een membercard, welke getoond dient te worden bij iedere binnenkomst. Wanneer je de membercard niet bij je hebt, de membercard kwijt bent of de membercard kapot is, wordt er €2,00 in rekening gebracht. Elk lidmaatschap is voor onbepaalde tijd geldig, maar kan geblokkeerd of ingenomen worden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht. Bekijk hiervoor de huisregels onderaan deze pagina.

Verjaardag

Ben je afgelopen week jarig geweest? Geef dit door bij de entree op vertoon van je membercard. Je wordt dan automatisch omgeroepen om je party bucket in ontvangst te nemen!

Huisregels

Bij binnenkomst in Don Quichot 'next generation' ga je akkoord met de volgende huisregels:

- Iedereen dient zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, zowel aan de entree als bij de bar.

- Toegang vanaf 16 jaar of onder begeleiding van ouders of wettelijke voogd.

- Iedereen die Don Quichot 'next generation' bezoekt is lid en in het bezit van een geldige en persoonlijke membercard. Nieuwe leden zijn altijd welkom!

- Onder de leeftijd van 16 jaar is gebruik van alcoholische dranken verboden. Onder de leeftijd van 18 jaar is gebruik van sterk alcoholische dranken verboden. Bij twijfel dien je je bij het personeel te legitimeren.

- Jassen e.d. dienen verplicht opgehangen te worden in de garderobe en is op eigen risico. Don Quichot ‘next generation’ is niet aansprakelijk voor het verloren of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen.

- Er dient respect getoond te worden voor de materialen van Don Quichot 'next generation' en anderen. Bij beschadiging van eigendommen van Don Quichot ‘next generation’ zullen de reparatie- en/of de vernieuwingskosten op de betrokken persoon of personen verhaald worden.

- Voor de algemene veiligheid wordt er mede toezicht gehouden d.m.v. camera’s. De opgenomen beelden kunnen gebruikt worden ter identificatie.

- Het gebruik, bezit en verspreiding van verdovende middelen is verboden.

- Het gebruik en bezit van wapens of materialen die als zodanig gebruikt kunnen worden is verboden.

- Dranken die niet in Don Quichot 'next generation' zijn gekocht, zijn binnen niet toegestaan.

- Het is niet toegestaan om dranken mee naar buiten te nemen.

- Het is verboden zonder noodzaak nooduitgangen te openen, te blokkeren of anderszins te misbruiken.

- Gepaste kleding is gewenst.

- In geval van calamiteiten dient iedere bezoeker per direct de instructies van de medewerkers van Don Quichot ‘next generation’ op te volgen.

- Bij het verlaten van Don Quichot 'next generation' dient iedereen stil te zijn en respect te hebben voor de buren. 

Bij overtreding van de huisregels zal direct de toegang tot Don Quichot 'next generation' voor een bepaalde periode of voorgoed worden ontzegd. Indien nodig wordt de politie geïnformeerd. Mocht zich een situatie voordoen wat niet in deze bepaling is opgenomen, dan is de beslissing van Don Quichot ‘next generation’ doorslaggevend.

PRIVACY STATEMENT

- Don Quichot respecteert de privacy van alle bezoekers en verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de verplichtingen voortvloeiend uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AGV). Don Quichot gebruikt de door u zelf verstrekte persoonsgegevens functioneel.

- Don Quichot gebruikt de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens uitsluitend conform de door u verstrekte toestemming. Bovendien worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt dan strikt noodzakelijk om haar doelen, waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld, te realiseren.

Doeleinden

Don Quichot gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Indien u lid wordt en een membercard aanschaft, hebben wij uw voor- en achternaam, geboortedatum, postcode en woonplaats nodig om u op te nemen in ons ledenbestand. 

- Om uw bezoeken aan Don Quichot zo aangenaam en voorspoedig te laten zijn, slaan wij bovenstaande persoonsgegevens op. Hierdoor kunnen wij uw bezoeken en de bezoeken van andere bezoekers personaliseren, analyseren, verbeteren en beveiligen.

- Wij bewaren uw persoonsgegevens op een adequaat hiervoor beveiligde server.  

Beveiliging

- Don Quichot spant zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens in om doeltreffende technische- en organisatorische maatregelen te treffen ter voorkoming van misbruik, verlies, onbevoegde toegang en/of enige andere vorm van onrechtmatige en/of ongewenste verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat ondanks deze beveiligingsmaatregelen er toch misbruik wordt gemaakt van uw persoonsgegevens, neem dan direct contact op via info@donquichot.be

Gebruik door derden

- Don Quichot zal uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen voor zover zij ten behoeve van Don Quichot zijn betrokken bij de realisatie van de hierboven genoemde doeleinden. 

Rechten

Degene waarvan persoonsgegevens door Don Quichot zijn verwerkt, beschikken over een aantal rechten. Deze rechten betreffen onder andere: 

- Het recht op inzage. U kunt een verzoek doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Don Quichot van u verzameld heeft.

- Het recht op rectificatie of verbetering van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn.

- Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. U dient er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin Don Quichot verplicht is uw persoonsgegevens te bewaren om aan de wet- en regelgeving te kunnen voldoen. 

- Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

- Het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens).

- Het recht om de gegeven toestemming tot verwerking in te trekken.

Indien u nadere informatie wenst of vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via info@donquichot.be